تنظیمات محیط VBE

به منظور شخصی سازی محیط VBE، از قسمت Tools، قسمت Options را انتخاب کنید تا صفحه‌ای مشابه شکل زیر حاصل شود.

VBE_Option

تب Editor Format مربوط به تنظیمات فونت و رنگ محیط نوشتن کد می‌باشد، در تب General تنظیمات کلی صورت می‌گیرد، تب Docking مربوط به نوع رفتار پنجره‌های متفاوت می‌باشد ولی مهمترین تب مربوط به تب Edit می‌باشد( اولین تب) که در زیر به صورت کامل توضیح داده‌شده است.

 

تب Edit شامل دو قسمت Code Settings و Windows Settings می‌باشد که هر قسمت از آن در زیر توضیح داده می‌شود.

 

Auto Syntax Check option

اگر این قسمت فعال باشد در صورتی که در هنگام برنامه‌نویسی خطی از کد اشتباه نوشته شود، بعد از زدن اینتر، پیغامی مبنی بر اشتباه بودن دستور وارد شده داده می‌شود و به شما اجازه رفتن به خط بعد داده نمی‌شود و در صورت که تیک مربوط به Auto Syntax Check option برداشته شود، در صورت ورود دستور اشتباه هیچ پیغامی داده نمی‌شود و فقط دستور اشتباه به رنگ دیگری نمایش داده می‌شود.

 

Require Variable Declaration option

با فعال کردن این قسمت در ابتدای مودول‌ها کدی تحت عنوان Option Explicit آورده می‌شود و معنای آن این است که هر متغیری که در کد استفاده شده است، قبل از استفاده باید معرفی گردد. فعال بودن آن باعث می‌شود که اگر اشتباها در قسمتی از پروژه اسم متغیری اشتباه وارد شود به کاربر پیاک داده شود که این متغیر جدید است و باید قبل از استفاده تعریف گردد.

 

 

Auto List Members option

یکی از بهترین ویژگی‌های VBE آن است که در صورت فعال بودن Auto List Members option درهنگام برنامه نویسی، لیستی از اشیاء و توابع قابل استفاده پیشنهاد می‌شود و در صورتی که قسمتی از تابع نوشته شود، به صورت خودکار توابعی پیشنهاد می‌گردد.( همانند شکل زیر)

VBE_OPTION_Auto sintax

Auto Quick Info option

یکی دیگر از بهترین و کاربردی‌ترین ویژگی‌های VBE گزینه Auto Quick Info option می‌باشد که در صورت فعال بودن، بعد از نوشتن نام تابع، اطلاعاتی در مورد ورودی‌ها و ترتیب آن در تابع داده می‌شود. ( همانند شکل زیر)

VBE_OPTION_Auto sintax-2

 

Auto Data Tips option

در صورت فعال بودن این گزینه شما میتوانید مقادیر متغیر‌ها را در طول اجرا چک کنید (فعال بودن آن در قسمت پیدا کردن خطاهای برنامه‌نوشته شده کارا می‌باشد).

 

Auto Indent setting

در صورت فعال بودن Auto Indent setting با زدن کلید Tab به تعداد وارد شده در کادر زیر Auto Indent setting فرو رفتگی ایجاد می‌شود و به منظور کد زدن در حالت زیبا و خواناتر بودن، این ویژگی بسیار مناسب است.

 

Drag-and-Drop Text Editing option

با فعال بودن این ویژگی، میتوانید با استفاده از موس برنامه‌ای را از قسمتی دیگر انتخاب کرده و بر روی ناحیه مودول انداخته تا انتقال صورت گیرد.

 

Default to Full Module View option

با فعال بودن این قسمت، با هر بار وارد شدن به VBE، پنجره به صورت تمام صفحه باز می‌شود.

 

Procedure Separator option

اگر Procedure Separator option فعال باشد، در انتهای هر خط از برنامه جدا کننده‌ی خطوط ایجاد می‌شود.