امنیت ماکرو

از آنجایی که VBA یک زبان برنامه‌نویسی قدرتمند است و ممکن است با استفاده از آن برنامه‌ای نوشته شود که سیستم را با مشکل روبه‌رو نماید، از سال 2007 به بعد مبحث امنیت ماکرو ارائه شده است. به منظور تنظیمات لازم از تب Developer قسمت Code، ماژول Macro Security را انتخاب کرده تا پنجره‌ای مشابه با شکل زیر حاصل گردد.

Trust Center

در این پنجره چهار حالت جهت فعال‌سازی ماکرو در اکسل شامل ماکر در هنگام باز شدن وجود دارد که در حالت اول بدون هیچ اطلاع رسانی ماکرو غیر فعال می‌شود، در حالت دوم ماکرو غیر فعال می‌باشد و در ابتدای کار پیغامی در بالای نوار فرمول آورده می‌شود و در صورت تایید، ماکرو فعال می‌گردد (مطابق با شکل زیر)

Macro Security

در حالت سوم ماکرو در تمامی فایل‌ها به جزء فایل‌های از قبل مشخص شده غیر فعال می‌باشد و در حالت چهارم ماکرو در تمامی فایل‌ها فعال می‌گردد.

 

بهترین حالت، همان حالت 2 می‌باشد.

 

جهت تعریف مکانی جهت ماکروهایی که از ایمن بودن آنها مطمئن هستیم می‌توان از پنجره موجود، قسمت Trusted Location آدرس محلی را به آدرس‌های موجود اضافه نمود، به گونه‌ای که با باز کردن هر کدام از فایل‌های موجود در این مسیر، ماکرو در آن فایل فعال می‌باشد.