تمرین ضبط ماکرو

در این قسمت به منظور بالا رفتن تسلط کار با ماکرو و ضبط ماکرو تمرینهایی آورده شده است که ممکن است در فعالیت‌ها روزانه با موارد مشابهی بخورد داشته باشید.

 

1- فایل زیر شامل اطلاعات مربوط به پرسنل شرکتها می‌باشد که به صورت ستونی در ستون B آورده شده است، قصد ضبط ماکرویی ضیط کرده تا مطابق آنچه در سلول c1 تا c6 گفته شده است، اسم فرد به صورت Bold,Italic و با فرمت Times New Roman با سایز 18 آورده شود و به همین صورت فرمت سایر اطلاعات تغییر داده شود.

دانلود تمرین 1

 

2- فایل زیر شامل اطلاعات مربوط به اطلاعات پرسنل یک سازمان می‌باشد، به منظور بهبود ظاهر فایل، میخواهیم ماکرویی ضبط نموده تا دو ردیف در میان پیش زمینه سلول‌ها را به رنگ زرد در بیاورد.

دانلود تمرین 2

 

3- فایل زیر شامل اطلاعات تماسی سازمانی می‌باشد، قصد ضبط دو ماکرو داریم که با اجرای یکی از آنها اطلاعات بر اساس ستون A1 مرتب شود و با اجرای ماکروی دیگر اطلاعات بر اساس ستون دوم مرتب گردد.

دانلود تمرین 3

 

4- فایل زیر شامل اطلاعات مربوط به افراد متفاوت می‌باشند که به صورت ستونی در ستون B آورده شده است، هدف ضبظ ماکرویی می‌باشد که اطلاعات را به صورت ردیفی در ناحیه D تا I مرتب نماید.

دانلود تمرین 4

 

5- در فایل زیر، با استفاده از اشکال قالبی برای پاکت‌های نامه طراحی شده است، اما مشکل اصلی آن است که کپی کردن این قالب در تعداد بالا امری زمان بر می‌باشد، لذا هدف ضبط ماکرویی جهت کپی کردن قالب‌ طراحی شده در ردیف‌های زیرین می‌باشد.

دانلود تمرین 5