رسم نمودار در اکسل

رسم نمودار در اکسل بسیار ساده است و با چند کلیک قابل انجام است. بدین منظور کافی است داده‌ها را درون سلول‌های اکسل در کنار یکدیگر وارد کنیم و بعد از انتخاب محدوده داده‌هایی که می‌خواهیم بر روی نمودار نمایش …
+ ادامه مطلب

تابع RADIANS

تابع RADIANS جزء توابع ریاضیاتی و گروه توابع مثلثاتی اکسل می‌باشد و به‌ منظور تبدیل درجه به رادیان استفاده می‌شود   ورودی های تابع RADIANS به این صورت که یک ورودی عددی دریافت می‌کند و مقدار رادیان معادل با آن …
+ ادامه مطلب

تابع IFERROR

تابع IFERROR در اکسل ۲۰۱۰ به منظور مدیریت خطا به لیست توابع اکسل اضافه شده است.  این تابع ترکیب تابع IF و ISERROR می‌باشد و به‌ منظور جلوگیری از نمایش خطا در گزارش‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد.   ورودی های …
+ ادامه مطلب

تابع ISERROR

تابع ISERROR آدرس یک سلول را به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند و در صورت آنکه مقدار ثبت‌شده درون سلول مرجع برابر با هر یک از خطاهای هفتگانه باشد، حاصل تابع ISERROR برابر با TRUE و در سایر حالات حاصل این تابع …
+ ادامه مطلب

تابع SEARCH

تابع Search دقیقا معادل با تابع Find است و به منظور شناسایی محل ثبت یک رشته درون یک سلول استفاده میشود.   ورودی های تابع SEARCH این تابع سه ورودی دریافت میکند که ورودی سوم آن اختیاری می‌باشد و دو …
+ ادامه مطلب

تابع MONTH

تابع MONTH جزء توابع تاریخ و زمان است که به منظور جدا سازی قسمت ماه از یک تاریخ میلادی استفاده میشود. ورودی های تابع MONTH این تابع یک ورودی از جنس تاریخ دریافت می‌کند و قسمت ماه آن تاریخ را …
+ ادامه مطلب

تابع YEAR

تابع YEAR جزء توابع تاریخ و زمان است که به منظور جدا سازی قسمت سال یک تاریخ میلادی استفاده میشود.   ورودی های تابع YEAR این تابع یک ورودی از جنس تاریخ دریافت می‌کند و قسمت سال آن تاریخ را …
+ ادامه مطلب

تابع DAY

تابع DAY جزء توابع تاریخ و زمان می باشد که به منظور جدا سازی قسمت روز از یک تاریخ میلادی استفاده میشود. ورودی های تابع DAY این تابع یک ورودی از جنس تاریخ دریافت می‌کند و قسمت روز آن تاریخ …
+ ادامه مطلب

تابع AND

تابع AND به‌منظور ترکیب چند شرط مورداستفاده قرار می‌گیرد بدین‌صورت که این تابع حداکثر ۲۵۵ شرط به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند (هر شرط به‌صورت یک ورودی تعریف می‌شود) درصورتی‌که حاصل تمامی شرط‌های ورودی برابر با TRUE باشد، خروجی این تابع نیز …
+ ادامه مطلب

کتاب از رسم نمودار تا طراحی داشبورد در اکسل ۲۰۱۶

کتاب از رسم نمودار تا طراحی داشبورد در اکسل ۲۰۱۶ شامل هفت فصل می‌باشد که در فصل اول آن اجزاء گزارش ارائه شده است و در فصل دوم آن مفاهیم پایه در نمودارها مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل …
+ ادامه مطلب