PowerPivot

PowerPivot یک ابزار قوی جهت فراخوانی اطلاعات و ساخت دیتا مدل و پالایش اولیه اطلاعات است، در حقیقت از این ابزار می‌توان میان جداول متفاوت رابطه ایجاد نمود و از تکرار اضافی اطلاعات جلوگیری نمود. PowerPivot به‌عنوان یک افزونه (لینک دانلود) در اکسل 2010 معرفی شد و در بعضی نسخه‌های اکسل 2013 به‌صورت ضمنی موجود می‌باشد، ولی باید به مسیر  File-Option-Add ins رفته و حالت Manage را از روی Excel Add-ins به روی COM Add-ins قرار داده و بر روی Go  کلیک کرده و در صفحه‌ی بازشده تیک آن را زده تا به‌عنوان یک تب جدید به‌صورت زیر به تب‌های شما اضافه گردد.

01-02-add ins

01-02-tab