تابع SUBTOTAL

تابع SUBTOTAL  به منظور انجام محاسباتی مثل جمع، میانگین گیری، مینیمم یا ….بدون لحاظ کردن سلولهای پنهان استفاده میشود. به عبارت دیگر در این تابع تنها سلولهای فعال (نه سلولهای فیلتر شده یا پنهان شده) درون محاسبات لحاظ می‌شوند.   …
+ ادامه مطلب

تابع AGGREGATE

تابع AGGREGATE جزء توابع پیشرفته اکسل می‌باشد که به منظور انجام محاسبات در شرایط خاص به کار می‌رود، برای مثال اگر بخواهیم مقادیر عددی یک محدوده که شامل مقادیر خطا نیز می‌باشند را با یکدیگر جمع کنیم، میتوانیم ازا این …
+ ادامه مطلب

آدرس دهی نسبی و مطلق

در اکسل برای آدرس دهی سطر و ستون یک سلول، دو حالت آدرس دهی نسبی و مطلق وجود دارد که در حالت پایه آدرس سطر و ستون به صورت نسبی ثبت میشود.   آدرس دهی تماما نسبی در حالت پایه …
+ ادامه مطلب

آدرس دهی فایل اکسل بیرونی

در حالت آدرس دهی فایل اکسل بیرونی، میخواهیم از درون فایل اکسل موجود، به یک فایل اکسل دیگر ارجاع دهیم. در این حالت، مقدار سلول جاری، از مقدار سلول مرجع در فایل دیگر خوانده میشود. در این حالت بر خلاف آدرس …
+ ادامه مطلب

آدرس دهی بین دو شیت

در حالت آدرس دهی بین دو شیت سلول های مرجع (رفرنسها) و سلولی که میخواهیم درون آن فرمول وارد کنیم، در دو شیت مجزا می‌باشند و میخواهیم از شیت فعلی محاسباتی را بر مبنای سلولهای شیت دیگر انجام دهیم. در …
+ ادامه مطلب

تابع TIME

تابع TIME جزء توابع تاریخ و زمان در اکسل می‌باشد و به منظور تبدیل مقادیر ساعت، دقیقه و ثانیه، به زمان قابل فهم برای اکسل استفاده می‌شود.   ورودی های تابع TIME این تابع سه ورودی به‌صورت ذیل دریافت می‌کند. …
+ ادامه مطلب

تابع TIMEVALUE

تابع TimeValue همانند تابع TIME جهت تبدیل ورودی‌های متنی به خروجی از جنس زمان استفاده می‌شود. با این تفاوت که تنها یک ورودی دریافت می‌کند و برای زمان‌هایی که درون سلول ثبت‌ شده‌اند و اکسل فرمت آن را به‌ درستی …
+ ادامه مطلب

تابع RANK

تابع RANK به‌منظور به دست آوردن رتبه یک عدد در بین اعداد مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال اگر لیست معدل‌های دانشجویان در یک مدرسه در محدوده D4 تا D10 ثبت‌شده باشد و بخواهیم رتبه فردی با معدل ۱۱٫۲۵ را …
+ ادامه مطلب

تابع CLEAN

تابع CLEAN جزء توابع متنی بوده و به منظور حذف کاراکترهای غیر قابل پرینت در یک سلول استفاده میشود. این تابع یک ورودی به‌ صورت مستقیم یا آدرس یک سلول که متن مدنظر در آن ثبت‌شده است دریافت می‌کند و …
+ ادامه مطلب

آدرس‌دهی در اکسل

در اکسل هر سلول دارای یک اسم است که به‌منظور آدرس دهی به آن در یک تابع یا فرمول باید آن اسم را وارد کرد. ولی در بعضی از مواقع مانند مثال =SUM(A1:A100) می‌خواهیم یک محدوده را به‌عنوان ورودی ثبت …
+ ادامه مطلب