تابع ISTEXT

تابع ISTEXT همچون تابع ISNUMBER است با ایت تفاوت که این تابع مقدار ثبت شده درون سلول مرجع را از نظر متین بودن بررسی میکند.   ورودی های تابع ISTEXT این تابع آدرس یک سلول را به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند …
+ ادامه مطلب

تابع ISODD

تابع ISODD به‌منظور بررسی فرد بودن عدد ثبت‌شده در سلول مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد.   ورودی های تابع ISODD این تابع یک ورودی دریافت می‌کند و متناسب با نوع ورودی یکی از سه حالت ذیل حاصل می‌شود. اگر ورودی …
+ ادامه مطلب

تابع ISEVEN

تابع ISEVEN به‌ منظور بررسی زوج بودن عدد ثبت‌شده در سلول مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد.   ورودی های تابع ISEVEN این تابع یک ورودی دریافت می‌کند، متناسب با نوع ورودی یکی از سه حالت ذیل حاصل می‌شود. اگر ورودی …
+ ادامه مطلب

تابع N

تابع N  به منظور بررسی مقدار ثبت شده درون یک سلول از نظر متن یا عدد بودن مورد استفاده قرار میگیرد.   ورودی های تابع N یک ورودی دریافت می‌کند و بسته به اینکه ورودی به چه صورت باشد یکی …
+ ادامه مطلب

تابع ISBLANK

تابع ISBLANK به منظور بررسی خالی یا پر بودن یک سلول مورد استفاده قرار میگیرد.   ورودی های تابع ISBLANK این تابع آدرس یک سلول را به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند، اگر درون آن سلول خالی باشد (هیچ اطلاعاتی در آن …
+ ادامه مطلب

تابع DECIMAL

تابع DECIMAL  عکس تابع BASE بوده و به‌ منظور تبدیل کردن اعداد از مبناهای مختلف به مبنای ۱۰ استفاده می‌شود.   ورودی های تابع DECIMAL این عدد دو ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند. عدد مدنظر که در مبنایی خارج …
+ ادامه مطلب

تابع BASE

تابع BASE به‌منظور تبدیل کردن اعداد از مبنای ۱۰ به عدد در مبناهای دیگر استفاده می‌شود.   ورودی های تابع BASE این تابع سه ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند. در ورودی اول عدد مدنظر که می‌خواهیم مبنای آن را …
+ ادامه مطلب

تابع VAR

تابع VAR مخفف واریانس به‌ منظور محاسبه واریانس داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تابع همانند سایر توابع تجمیعی ۲۵۵ ورودی دریافت می‌کند و واریانس داده‌ها را به‌ عنوان خروجی نمایش می‌دهد.، این تابع همانند تابع STDEV دارای دو حالت …
+ ادامه مطلب

تغییر نام سلول

هر سلول در اکسل دارای اسم منحصربه‌فرد می‌باشد ولی این اسامی قابل‌تغییر هستند و می‌توان برای یک سلول یا محدوده اسم جدید تعریف نمود برای تغییر نام سلول در اکسل کافی است سلول یا سلول‌های مدنظر را با نگه‌داشتن کلید …
+ ادامه مطلب

تابع EXACT

تابع EXACT جهت مقایسه عبارت ثبت‌شده در دو سلول به کار گرفته می‌شود، به این صورت که این تابع دو سلول را به‌ عنوان ورودی دریافت می‌کند و بررسی می‌کند که آیا مقدار ثبت‌شده در دو سلول عینا باهم برابر …
+ ادامه مطلب