تابع POWER

تابع POWER یا همان توان جزء توابع ریاضی در اکسل می‌باشد که به منظور توان رساندن یک عدد به کار می‌رود.   ورودی های تابع power این تابع دو ورودی دریافت می‌کند که ورودی اول آن بیانگر پایه و ورودی دوم توان می‌باشد. برای مثال اگر بخواهیم مقدار عبارت ۲۴ …

بیشتر بخوانید »

تابع ISNUMBER

تابع ISNUMBER همانند سایر توابع اکسل که با IS شروع می‌شوند، جزء توابع اطلاعاتی می باشد که به‌منظور بررسی نوع مقدار ثبت شده درون یک سلول استفاده می‌شود.   ورودی های تابع ISNUMBER این تابع، آدرس یک سلول را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و متناسب با عبارت ثبت شده …

بیشتر بخوانید »

رسم نمودار در اکسل

رسم نمودار در اکسل بسیار ساده است و با چند کلیک قابل انجام است. بدین منظور کافی است داده‌ها را درون سلول‌های اکسل در کنار یکدیگر وارد کنیم و بعد از انتخاب محدوده داده‌هایی که می‌خواهیم بر روی نمودار نمایش دهیم، از تب Insert قسمت Chart نمودار مدنظر را از …

بیشتر بخوانید »

تابع RADIANS

تابع RADIANS جزء توابع ریاضیاتی و گروه توابع مثلثاتی اکسل می‌باشد و به‌ منظور تبدیل درجه به رادیان استفاده می‌شود   ورودی های تابع RADIANS به این صورت که یک ورودی عددی دریافت می‌کند و مقدار رادیان معادل با آن درجه را در خروجی نمایش می‌دهد، برای مثال اگر بخواهیم …

بیشتر بخوانید »

تابع IFERROR

تابع IFERROR در اکسل ۲۰۱۰ به منظور مدیریت خطا به لیست توابع اکسل اضافه شده است.  این تابع ترکیب تابع IF و ISERROR می‌باشد و به‌ منظور جلوگیری از نمایش خطا در گزارش‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد.   ورودی های تابع IFERROR این تابع دو ورودی دریافت می‌کند و همواره …

بیشتر بخوانید »

تابع ISERROR

تابع ISERROR آدرس یک سلول را به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند و در صورت آنکه مقدار ثبت‌شده درون سلول مرجع برابر با هر یک از خطاهای هفتگانه باشد، حاصل تابع ISERROR برابر با TRUE و در سایر حالات حاصل این تابع برابر با FALSE می‌باشد.   کاربرد تابع ISERROR یکی از …

بیشتر بخوانید »

تابع SEARCH

تابع Search دقیقا معادل با تابع Find است و به منظور شناسایی محل ثبت یک رشته درون یک سلول استفاده میشود.   ورودی های تابع SEARCH این تابع سه ورودی دریافت میکند که ورودی سوم آن اختیاری می‌باشد و دو ورودی اول آن به شرح ذیل می‌باشد. در ورودی اول، …

بیشتر بخوانید »

تابع MONTH

تابع MONTH جزء توابع تاریخ و زمان است که به منظور جدا سازی قسمت ماه از یک تاریخ میلادی استفاده میشود. ورودی های تابع MONTH این تابع یک ورودی از جنس تاریخ دریافت می‌کند و قسمت ماه آن تاریخ را خروجی می‌دهد به‌طور مثال، مقدار تابع =MONTH(A2) در حالتی که …

بیشتر بخوانید »

تابع YEAR

تابع YEAR جزء توابع تاریخ و زمان است که به منظور جدا سازی قسمت سال یک تاریخ میلادی استفاده میشود.   ورودی های تابع YEAR این تابع یک ورودی از جنس تاریخ دریافت می‌کند و قسمت سال آن تاریخ را خروجی می‌دهد به‌طور مثال، مقدار تابع =YEAR(A2) به‌شرط آنکه درون …

بیشتر بخوانید »

تابع DAY

تابع DAY جزء توابع تاریخ و زمان می باشد که به منظور جدا سازی قسمت روز از یک تاریخ میلادی استفاده میشود. ورودی های تابع DAY این تابع یک ورودی از جنس تاریخ دریافت می‌کند و قسمت روز آن تاریخ را خروجی می‌دهد به‌طور مثال، مقدار تابع =DAY(A2) در حالتی …

بیشتر بخوانید »