نوشته های تازه

فرمت گذاری شرطی

ابزار conditional formatting به منظور ایجاد فرمت گذاری شرطی استفاده میشود.بدین صورت که ابتدا محدوده مد نظر را انتخاب کدره،سپس از تب home بر روی conditional formatting را انتخاب کرده. بخش اول عبارت است از  که شامل حالت زیر می‌باشد.

ادامه مطلب

جداسازی متن

در صورتی که بخواهیم متن های نوشته شده در سلولهای یک ستون را در چند ستون ثبت نماییم (به طور مثال در سلولهای ستون A، اسم و فامیل در کنار یکدیگر ثبت شده و بخواهیم اسم و فامیل را در ستون B و C از یکدیگر جدا نماییم)، بعد از انتخاب آن ستون، از تب Data دستور Text to Column را انتخاب کرده.

ادامه مطلب

پنجره نمایش

زمانی که قصد مشاهده همزمان مقادیر متفاوت وارد شده در سلولهای مربوط به شیت‌های متفاوت را دارید می‌توانید از ابزار Wach Window استفاده نمایید. جهت استفاده از این ابزار از تب Formulas قسمت Formula Auditing بر روی Wach Window کلیک کرده تا صفحه‌ای مطابق با صفحه‌ی زیر باز شود.

ادامه مطلب

حذف داده تکراری

به منظور حذف داده تکراری در اکسل، کافی است کل محدوده داده ها یا یکی (صرفا یکی) از سلولهای آن محدوده را انتخاب کرده  و از تب data بر روی  remove Duplicate کلیک نموده.

ادامه مطلب

قالب

بعد از طراحی فایل، و ایجاد نمودارهای مورد نیاز در صورتی که بخواهید فرمت و ظاهر نمایش فایل را به صورت یکجا تغییر دهید، میتوانید از تب Page Layout از قسمت theme یکی از حالات ساخته شده را انتخاب نمایید یا حالت دیگری تعریف نمایید. (فیلم نمونه )

ادامه مطلب

اندیس_اکسل

 به منظور نوشتن زیروند و بالاوند برای متون مثل واژ] های MC2 و H2O در اکسل، کافی است واژه (مثلا MC2)را درون سلول ثبت کرده و سپس قسمت عدد را انتخاب نموده و راست کلیک کرده و با انتخاب format cell نظر به حالت مد نظر، یکی از حالات subscript یا supperscript را انتخاب نموده.(جهت مشاهده فرایند بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید)

ادامه مطلب

روش پسورد گذاری بر روی فایل

جهت پسور گذاری روی فایل اکسل، کافیست مطابق با تصویر مقابل، قبل از ذخیره نمودن فایل، از قسمت tools بخش general option را انتخاب کرده و رمز مد نظر را در این قسمت ثبت نموده. (برای مشاهده فراین بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید)

ادامه مطلب

استفاده از لیست در نمودار

در حالاتی که داده‌ها شامل گروههای متفاوتی از اطلاعات می‌باشند، نمایش تمامی داده‌ها بر روی یک نمودار باعث پایین آمدن شفافیت نموادار می‌شود. جهت رفع این مشکل می‌توان لیست گروهها را در اختیار کاربر گذاشته، تا کاربر با توجه به اطاعات مورد نیاز، داده‌های مربوط به گروه مورد نظر را مشاهده نماید. همانند نمودار زیر که کاربر با انتخاب استان مد نظر از لیست آبشاری، میتواند اطلاعات مربوط به فروش به هریک از استانها را مشاهده نماید. دانلود

ادامه مطلب

چک باکس در نمودار

در بعضی از مواقع نیاز است در طراجی نمودار قابلیتی قرار داده تا کاربر داده‌هایی را که نیاز است نمدار نمایش دهد را خود برگزیند، در این موارد میتوان از چک باکس در طراحی فایل استفاده نمود به اسن صورت که از لیست فرم هایی که در تب Developer وجود دارند، چک باکس را برگزیده و بعد از آدرس دادن سلولی به آن، آن را در نمودار به کار گرفته، همانند زیر که در آن با زدن تیک چک باکس، اطلاعات سال ۱۳۹۲ بر روی نمودار ظاهی می‌شود و با حذف آن اطلاعات ناپدید می‌گردند. دانلود

ادامه مطلب