تابع AND

تابع AND به‌منظور ترکیب چند شرط مورداستفاده قرار می‌گیرد بدین‌صورت که این تابع حداکثر ۲۵۵ شرط به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند (هر شرط به‌صورت یک ورودی تعریف می‌شود) درصورتی‌که حاصل تمامی شرط‌های ورودی برابر با TRUE باشد، خروجی این تابع نیز TRUE خواهد شد و درصورتی‌که حاصل حداقل یکی از شرط‌ها …

بیشتر بخوانید »

کتاب از رسم نمودار تا طراحی داشبورد در اکسل ۲۰۱۶

کتاب از رسم نمودار تا طراحی داشبورد در اکسل ۲۰۱۶ شامل هفت فصل می‌باشد که در فصل اول آن اجزاء گزارش ارائه شده است و در فصل دوم آن مفاهیم پایه در نمودارها مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم و چهارم نمودارهای پایه و پیشرفته توضیح داده شده …

بیشتر بخوانید »

تابع SUBTOTAL

تابع SUBTOTAL  به منظور انجام محاسباتی مثل جمع، میانگین گیری، مینیمم یا ….بدون لحاظ کردن سلولهای پنهان استفاده میشود. به عبارت دیگر در این تابع تنها سلولهای فعال (نه سلولهای فیلتر شده یا پنهان شده) درون محاسبات لحاظ می‌شوند.   به  طور مثال در تصویر زیر اطلاعات مربوط به فروش …

بیشتر بخوانید »

تابع AGGREGATE

تابع AGGREGATE جزء توابع پیشرفته اکسل می‌باشد که به منظور انجام محاسبات در شرایط خاص به کار می‌رود، برای مثال اگر بخواهیم مقادیر عددی یک محدوده که شامل مقادیر خطا نیز می‌باشند را با یکدیگر جمع کنیم، میتوانیم ازا این تابع استفاده کنیم.   ورودی های تابع AGGREGATE این تابع …

بیشتر بخوانید »

آدرس دهی نسبی و مطلق

در اکسل برای آدرس دهی سطر و ستون یک سلول، دو حالت آدرس دهی نسبی و مطلق وجود دارد که در حالت پایه آدرس سطر و ستون به صورت نسبی ثبت میشود.   آدرس دهی تماما نسبی در حالت پایه (سطر و ستون نسبی) زمانی که در یک سلول فرمولی …

بیشتر بخوانید »

آدرس دهی فایل اکسل بیرونی

در حالت آدرس دهی فایل اکسل بیرونی، میخواهیم از درون فایل اکسل موجود، به یک فایل اکسل دیگر ارجاع دهیم. در این حالت، مقدار سلول جاری، از مقدار سلول مرجع در فایل دیگر خوانده میشود. در این حالت بر خلاف آدرس دهی در یک فایل،  آدرس‌دهی بسیار حساس می‌باشد و در …

بیشتر بخوانید »

آدرس دهی بین دو شیت

در حالت آدرس دهی بین دو شیت سلول های مرجع (رفرنسها) و سلولی که میخواهیم درون آن فرمول وارد کنیم، در دو شیت مجزا می‌باشند و میخواهیم از شیت فعلی محاسباتی را بر مبنای سلولهای شیت دیگر انجام دهیم. در این حالت، بر خلاف حالت آدرس دهی در یک شیت، …

بیشتر بخوانید »

تابع TIME

تابع TIME جزء توابع تاریخ و زمان در اکسل می‌باشد و به منظور تبدیل مقادیر ساعت، دقیقه و ثانیه، به زمان قابل فهم برای اکسل استفاده می‌شود.   ورودی های تابع TIME این تابع سه ورودی به‌صورت ذیل دریافت می‌کند. ساعت دقیقه ثانیه و زمان بیان‌کننده ورودی‌ها را به‌صورت خروجی …

بیشتر بخوانید »

تابع TIMEVALUE

تابع TimeValue همانند تابع TIME جهت تبدیل ورودی‌های متنی به خروجی از جنس زمان استفاده می‌شود. با این تفاوت که تنها یک ورودی دریافت می‌کند و برای زمان‌هایی که درون سلول ثبت‌ شده‌اند و اکسل فرمت آن را به‌ درستی تشخیص نداده است مناسب است. در بسیاری از زمانهایی که …

بیشتر بخوانید »

تابع RANK

تابع RANK به‌منظور به دست آوردن رتبه یک عدد در بین اعداد مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال اگر لیست معدل‌های دانشجویان در یک مدرسه در محدوده D4 تا D10 ثبت‌شده باشد و بخواهیم رتبه فردی با معدل ۱۱٫۲۵ را در بین دانشجویان به دست آوریم می‌توان از تابع RANK …

بیشتر بخوانید »