صفحه اصلی / داشبورد / نمودار دایره در دایره

نمودار دایره در دایره

نمودار دایره‌ای به عنوان یکی از پرکاربرد‌ترین نمودارها در گزارشات برای زمانی که داده‌های از یک جنس (مثلا تمامی داده ها از جنس هزینه، یا نفر یا …) هستند و بخواهیم سهم هر بخش را گزارش دهیم مناسب است.

با افزایش تعداد داده‌ها و به دنبال آن تعداد و اندازه هر قطاع، این نمودار کارایی خود ار از دست می‌دهد که در این حالت، به جای گزارش دهی تمامی اطلاعات در یک نمودار دایره ای، از دو نمودار استفاده می‌شود به این صورت که قطاعهای کوچک از دایره اصلی حذف شده و به جای آن یک قطاع با مقداری برابر با تمامی قسمتهای حذف شده نمایش داده می‌شود و در کنار آن جزئیات این قطاع در نمودار دایره ای دیگر گزارش داده می‌شود.

برای رسم این نمودار کافی است ابتدا تمامی داده ها را از بزرگ به کوچک رسم نموده (داده ها در دو ستون آورده می‌شود که ستون اول بیانگر عنوان و ستون دوم بیانگر مقادیر عددی هر یک می‌باشد) و بعد از انتخاب تمامی داده ها، از تب Insert، قسمت نمودار دایره ای، حالت Pie Of Pie  را انتخاب نموده تا نموداری مشابه با نمودار زیر ایجاد گردد.

capture2

 به منظور تعیین تعداد قطاع‌های نمودار دایره ای کوچک، کافی است یکی از دایره ها را انتخاب کرده کلید Ctrl+1 را زده تا صفحه Format Data Series باز شود و به قسمت Option رفته و  گزینه Split Series By را بر روی حالت Position قرارداده و در  قسمت Value in Second Plot تعداد قطاع های مد نظر را وارد نموده تا تعداد قطاع‌ها فیکس شود.

capture3

همانند نمونه های زیر.

capture34

بررسی این مورد

مرتب سازی شیت‌ها بر اساس حروف الفبا

در بعضی از موارد میخواهیم شیتهای اکسل به ترتیب دلخواه ما (برای مثال به ترتیب …