capture

نمودار با دیتا لیبل شرطی

تومان 3,500

دسته:

توضیحات محصول

در این فایل برای دیتا لیبل های نمودار شرط تعریف شه است که در صورت کوچکتر از یک میلیون بودن دیتا لیبل، آن را به رنگ قرمز و در غیر ایت صورت آن را به رنگ سبز نمایش دهد.

تهیه کننده: امید معتمدی

مدت: ۴:۱۵

سطح: مقدماتی