capture5

نمودار ستونی- با ستونهایی به شکل مرد وزن

تومان 5,500

توضیحات محصول

در آین آموزش به منظور نمایش تعداد افراد مرد و زن در گروههای مختلف سنی در یک جامعه آماری از نموداری استفاده شده است که شکل هر ستون مربوط به مردها با کلیپ آرت مرد و هر ستون مربوط به خانمها با کلیپ آرت زن نمایش داده شده است.

 

مدت: ۵:۵۵

تهیه کننده: امید معتمدی

سطح: مقدماتی