نمودار خطی واقعی و پیشبینی روند

تومان 3,500

توضیحات

نمایش روندهای فصلی، ماهانه یا متمایز نمودن داده های پیش‌بینی با داده های واقعی یکی از بخشهای مهم در گزارشات می‌باشد که در حالت عدی کاربران با انتخاب جزء جزء این قسمتها عمل تمایز را انجام می‌دهند، در این آموزش یاد میگیریم که به سادگی و با تغییر دادن نحوه ثبت اطلاعات، میان داده های واقعی و پیش‌بینی تمایز قرار دهیم. به گونه ای که داده های واقعی به صورت خط پیوست به رنگ آبی و داده های پیش‌بینی به صورت گسسته و به رنگ قرمز نمایش داده شوند.

 

مدت: ۴ دقیقه

تهیه کننده: امید معتمدی

سطح: مقدماتی

مشاهده قسمتی از آموزش