capture5

ساخت نمودار درون سلولی با استفاده از فونت

تومان 5,000

دسته:

توضیحات محصول

در این آموزش، با تغییر دادن میزان عملکرد هر یک از هتلها به همان تعداد ستاره در جلوی آنها ثبت می‌شود و از طرف دیگر در صورتی که تعداد ستاره ها از ۳ بزرگتر باشد، ستاره ها به رنگ سبز و در غیر این صورت ستاره ها به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند.