نمودار درون سلولی

تومان 5,000

دسته:

توضیحات

نمودار درون سلولی با استفاده از فونت

در کنار Sparkline ها به عنوان نمودار درون سلولی پیشفرض اکسل، می‌توان با استفاده از قونتها، به ایجاد نمودار درون سلولهای اکسل پرداخت. از جمله این فونتها، میتوان فونتهای Wingding و Webding را نام برد که قابلیت تبدیل متن به شکل را دارند.

در این آموزش، با تغییر دادن میزان عملکرد هر یک از هتلها به همان تعداد ستاره در جلوی آنها ثبت می‌شود و از طرف دیگر در صورتی که تعداد ستاره ها از ۳ بزرگتر باشد، ستاره ها به رنگ سبز و در غیر این صورت ستاره ها به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند.

تهیه کننده: امید معتمدی

مدت: ۴:۱۵

سطح: مقدماتی

مشاهده قسمتی از آموزش