گراف جنسیتی

تومان 5,500

توضیحات

گراف جنسیتی

گراف جنسیتی نمونه از یک نمودار ستونی است که در آن به جای آن که هر ستون به صورت یک مستطیل نمایش داده شود، هر ستون به صورت یک مرد یا زن، نمایش داده میشود.

در عموم گزارشات نمودارهای ارائه شده به صورت میله های بی روح می‌باشند که یکنواختی گزارشات را به همراه دارد در حالی که ارائه نمودارهای خلاقانه همواره منجر به جلب نظر مدیریت می‌گردد.

در این آموزش یاد میگیریم که چگونه با استفاده از ترکیب شکلهای گوناگون نمودار های خلاقانه و متنوعی را ایجاد نماییم، برای مثال در نمودار پیشنهادی با استفاده از شکل مرد و زن گزارش جمعیت مرد و زن در گروههای سنی مختلف ارائه شده است و با تغییر اعداد، اندازه شکل مرد یا زن افزایش میابد.

 

تهیه کننده: امید معتمدی

مدت: ۵:۵۵

سطح: مقدماتی

مشاهده قسمتی از آموزش