خانه / دستورات اکسل / ایجاد عدد تصادفی که جمع آنها ۱ شود

ایجاد عدد تصادفی که جمع آنها ۱ شود

دو تابع Rand و RandBetween برای ساخت اعداد تصادفی در اکسل استفاده می شوند به این صورت که تابع Rand بدون دریافت ورودی (با وجود آن که این تابع ورودی ندارد، باید پرانتز را جلوی تابع باز و بسته بکنیم) یک عدد تصادفی اعشاری بین صفر  و یک خروجی میدهد و تابع RandBetween با دریافت دو عدد به عنوان ورودی (که عدد اول باید کوچکتر از عدد دوم باشد) یک عدد تصادفی صحیح بین آن دو عدد ایجاد میکند.

ایجاد عدد تصادفی

این توابع به گونه ای هستند که بعد از هر بار محاسبات (وارد کردن یک عبارت جدید در اکسل، سیو کردن یا زدن F9) یک عدد تصادفی جدید ایجاد می‌کنند که برای رفع این مورد بعد از ثبت تابع میتوان مقدار سلول را کپی نموده و با راست کلیک و انتخاب گزینه Value از قسمت Past Special مقدار تصادفی را با تابع جایگزین نماییم.

 

در بعضی از حالات میخواهیم چهار عدد تصادفی ایجاد کنیم که جمع آنها برابر با ۱ باشد، در این حالات کافی است که چهار عدد تصادفی ایجاد نموده و سپس هر یک را بر جمع چهار عدد تقسیم نماییم.(مانند شکل زیر)

capture

در حالت فوق اگر بخواهیم جمع اعداد برابر با عدد دیگری مثل ۱۰ شود، کافی است تا اعداد تصادفی نهایی را در عدد ۱۰ ضرب نماییم.

 

در حالت کامل تر فرض کنید بخواهیم n عدد تصادفی به گونه ای ایجاد کنیم که هر یک از اعداد تصادفی بین a تا b باشند و جمع آنها برابر با عدد C شود، در این حالت کافی است که بعد از ایجاد n عدد تصادفی، هر یک را بر جمع کل تقسیم نموده و اعداد حاصله را در عبارت c-na ضرب نموده و به هریک مقدار a واحد اضافه نموده. (مانند شکل زیر با فرض n=4، c=12، a=2، b=4)

capture2

درباره‌ی Omid Motamedi

همچنین ببینید

Auto Fill

یکی از مهم‌ترین ابزارهای اکسل ابزار َAuto Fill یا تکمیل‌کننده خودکار است که منجر به …