صفحه اصلی / داشبورد / نمودار درون سلولی

نمودار درون سلولی

SparkLines یا نمودارهای درون سلولی، یکی از ویژگی های معرفی شده در اکسل ۲۰۱۰ می‌باشد که به کاربر اجازه رسم سه نوع نمودار ستونی، خطی و پیروزی-شکست را درون سلول را می‌دهد.

از مهمترین ویژگی این نمودارها، نمایش حجم اطلاعات در فضای کم و قابلیت اعمال برای سلولهای کناری (همانند فرمولها) می‌باشد.

برای رسم نمودارهای درون سلولی، بعد از ثبت اطلاعات مد نظر درون سلولها، از قسمت Sparklines در تب Insert یکی از حالات را انتخاب کرده تا صفحه زیر نمایش داده شود.

capture

در قسمت Data Range از پنجره باز شده ادرس سلولهایی که اعداد در آنها ثبت شده است را وارد نموده و در قسمت Location Range آدرس سلولی که قصد داریم درون آن نمودار رسم شود را وارد کرده، که بعد از تایید نمودن، نمودار انتخاب شده درون سلول منتخب ایجاد می گردد و با اعمال نمودار برای سلولهای مجاور، مطابق با اعمال فرمول، نمودار برای سلولهای مجاور نیز ایجاد می‌گردد.

بررسی این مورد

افزونه تاریخ شمسی در اکسل

همواره یکی از بزرگترین مشکلات کاربران ایرانی بدون استفاده از افزونه تاریخ شمسی ، در …